Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Ontwerpbestemmingsplan Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht

Ontwerpbestemmingsplan Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht

Inhoud bestemmingsplan

De industrieterreinen Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West zijn onderdeel van het bestaande (geluid)gezoneerde industrieterrein Rivierdijk/Peulen. Rondom de industrieterreinen bevinden zich geluidzones.


Bij een verandering van bedrijfsactiviteiten of het vernieuwen van een milieuvergunning wordt altijd onderzocht of binnen de geluidszone 'geluidruimte' beschikbaar is. Dat wordt vervolgens vastgelegd in een bestemmingsplan. Op Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West liggen enkele (vergunningen voor) grote lawaaimakers waarvan de aanpassingen nog niet zijn verwerkte in een nieuw bestemmingsplan.


Een aanpassing van het geldende bestemmingsplan 'Woongebied 2016' is nodig om de nieuwe geluidssituatie van de bedrijven planologisch te regelen. Op basis van uitgevoerde geluidsonderzoeken van de locaties Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West zijn de nieuwe geluidszones bepaald. Deze zijn verwerkt in dit bestemmingsplan. De berekende situatie geeft een kleine verbetering voor de omliggende woningen. De aanwezige bedrijven worden bovendien niet beperkt in de bedrijfsvoering. Per saldo is dus sprake van een positieve ontwikkeling.


Ter inzage

Vanaf vrijdag 13 december 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht zes weken, dus tot en met donderdag 23 januari 2020, ter inzage.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan op een drietal manieren raadplegen:


Mogelijkheid zienswijzen

Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op telefoonnummer 14 0184.


Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.


Downloads

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn