Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Beheersverordening Nijverwaard

De gemeente heeft geconstateerd dat het niet lukt om voor 1 juli 2013 een bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Nijverwaard vast te stellen. Daarom is besloten om over te gaan op een alternatief scenario. Voor het gehele bedrijventerrein Nijverwaard wordt een tijdelijke beheersverordening vastgesteld. De beheersverordening legt de ruimtelijke mogelijkheden uit de geldende bestemmingsplannen en het bestaande gebruik vast. Dit betekent dat panden met bijvoorbeeld een bedrijfsfunctie ook als zodanig worden aangewezen. Daarnaast regelt de beheersverordening evenals een bestemmingsplan de mogelijkheden voor het (ver)bouwen. Voor het gehele gebied blijven de regels van de geldende bestemmingsplannen van kracht. De looptijd van de beheersverordening wordt bepaald op maximaal twee jaar. Dit betekent dat binnen deze periode de besluitvorming van het nieuwe bestemmingsplan Nijverwaard plaats dient te vinden. De beheersverordening is van kracht tot het moment waarop het bestemmingsplan Nijverwaard wordt vastgesteld.


Ligging

Het plangebied van de berheersverordening Nijverwaard omvat het bedrijventerrein Nijverwaard. Dit bedrijventerrein ligt aan de noordzijde van de kern Sliedrecht en ligt ingeklemd tussen het spoor van de Betuweroute en de Merwede-Lingelijn aan de noordwestzijde en de rijksweg A15 aan de zuidzijde. De oostgrens wordt bepaald door de achtererven van de woningen aan de Stationsweg.

Ligging Nijverwaard


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze beheersverordening is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl

 

Informatie

 Voor meer informatie over de beheersverordening of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495956.


Downloads

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn