Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Baanhoek 75-81

Dit bestemmingsplan vormt de juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een appartementencomplex aan de Baanhoek 77-81 en de uitbreiding van het bedrijfspand van Baan Hofman aan de Baanhoek 75 te Sliedrecht. In het plangebied wordt het bestaande bedrijf Baan Hofman uitgebreid en ter plaatse van de zogenaamde Ziezo-locatie (voormalig peuterspeelzaal Ziezo) wordt een appartementencomplex gerealiseerd. De voorgestelde ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan. Met het onderhavige bestemmingsplan wordt de voorgestelde ontwikkeling in juridisch-planologisch opzicht mogelijk gemaakt.

 

Ligging

Het plangebied ligt binnendijks aan de Baanhoek. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Baanhoek, aan de oostzijde door de Tolsteeg en aan de noord- en westzijde door woningen en maatschappelijke instellingen.

Ligging Baanhoek 75-81

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is door de raad op 26 april 2011 vastgesteld en met ingang van 20 juni 2012 onherroepelijk geworden.

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden.  


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 963. 


 Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn