Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Benedenveer

Het bestemmingsplan Benedenveer is conserverend van karakter. Dit betekent dat de bestaande planologische situatie als uitgangspunt is genomen en dat bestaande bouw- en gebruiksrechten zijn gerespecteerd. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet in het bestemmingsplan opgenomen.
De kenmerkende lintbebouwing langs de Baanhoek en de Parallelweg heeft een woonbestemming gekregen. Om het open zicht op de Merwede te garanderen is een groot deel van de dijk bestemd voor ‘Groen’. Het gebied ten noorden van de dijk is voor het merendeel in gebruik door ASVZ (Merwebolder), een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit terrein heeft de bestemming ‘Maatschappelijk’ gekregen met flexibele bouw- en gebruiksregels. Het bestemmingsplan kent daarnaast vier wijzigingsbevoegdheden naar woningbouw en één wijzigingsbevoegdheid naar verkeer-verblijfsgebied. Deze gebieden kunnen op een later moment binnen de geformuleerde eisen en randvoorwaarden worden ontwikkeld.


Ligging

Het plangebied bestaat globaal uit het gebied tussen de Baanhoek en Craijensteijn en tussen de Parallelweg en het Merwebolderterrein. Kenmerkend voor het plangebied is de dijkbebouwing langs de Baanhoek en het terrein van de ASVZ (Merwebolder). De grens van het plangebied wordt gevormd de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen aan de westzijde, de Beneden-Merwede aan de zuidzijde en het woongebied Craijensteijn aan de noordoostzijde.

Benedenveer

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Benedenveer (NL.IMRO.0610.bp27Benedenveer-3001) is door de raad op 26 juni 2013 vastgesteld en met ingang van 16 augustus 2013 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. (0184) 495 956.


Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn