Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Buitengebied

Op 26 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling).

De Afdeling heeft op 2 juli 2014, nr. 201307954/1/R4, uitspraak gedaan. De Afdeling heeft uitgesproken dat het bestemmingsplan wat betreft het bestemmen van de bestaande bebouwing voor een bepaald perceel onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen. De Afdeling draagt de gemeente op om met ‘de nodige kennis omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen’ een nieuw besluit te nemen voor het betreffende perceel. Deze ‘wijziging bestemmingsplan Buitengebied’ betreft dit nieuw besluit inclusief het op 26 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied

Ligging

Ligging Buitengebied

Inwerkingtreding

De wijziging bestemmingsplan buitengebied (NL.IMRO.0610.bp03buitengebied-3002) is door de raad op 9 december 2014 vastgesteld en met ingang van 30 januari 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.

Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn