Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Bestemmingsplan De Driehoek

Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van onder andere een bedrijfscomplex (inclusief bedrijfskantoor) van ABB Bouwgroep BV, de gemeentewerf met een milieustraat, een slib- en baggerdepot (sedimentendepot), waterberging, opslag en andere bedrijvigheid.

Ligging

Het plangebied is gelegen aan de noordrand van de gemeente Sliedrecht. Het gebied wordt aan drie zijden begrensd door infrastructuur: aan de noordzijde door de Betuwelijn, aan de zuidzijde door de A15 en aan de oostzijde door de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen (Merwede-Lingelijn).

De Driehoek


In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 6 december 2010 vastgesteld en met ingang van 11 maart 2011 in werking getreden en onherroepelijk geworden.  

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar. 

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 916.


Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn