Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Bestemmingsplan Molendijk-Industrieweg

Bestemmingsplan Molendijk-Industrieweg

Dit bestemmingsplan voorziet in een actuele planologisch-juridische regeling voor het industrieterrein Molendijk-Industrieweg te Sliedrecht en de tussenliggende percelen. Het industrieterrein is van oudsher een intensief gebruikt terrein, ingericht op onder meer watergebonden bedrijvigheid. Het terrein wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele grote bedrijven. Een aantal bedrijven heeft een sterke relatie met de van oudsher in Sliedrecht gevestigde baggerindustrie. Daarnaast worden de woningen langs de Molendijk, Baanhoek, de Kroonstraat en L. van der Wielstraat van een actuele bestemming voorzien.


Ligging

Het plangebied wordt aan de noord‐westzijde begrensd door de Baanhoek‐Molendijk en aan de zuidzijde door de Beneden Merwede. De oostelijke grens wordt bepaald door de A.W. Landgraafstraat, de Havenstraat en de Merwestraat. Het plangebied bestaat grotendeels uit bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is op te delen in twee afzonderlijke gebieden, namelijk Molendijk aan de noordkant en Industrieweg (Kerkerak) aan de zuidkant. Naast industrie bevinden zich in het plangebied ook de woningen aan de Molendijk 18‐218, Baanhoek 12‐20, de Kroonstraat en de L. van der Wielstraat. Binnen het plangebied valt ook de gemeentelijke (jacht)haven, het gemeentekantoor en het baggermuseum.

Ligging Molendijk-Industrieweg


Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Molendijk-Industrieweg (NL.IMRO.0610.bp07MolenIndustrie-3001) is door de raad op 26 juni 2013 vastgesteld en met ingang van 23 augustus 2013 in werking getreden.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 963.


Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn