Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Bestemmingsplan Oude Uitbreiding West (deelgebied A)

Bestemmingsplan Oude Uitbreiding West (deelgebied A)

Deelgebied A heeft betrekking op de realisatie van 99 nieuwbouwwoningen en 60 gebouwde parkeerplaatsen.

Ligging

Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van Sliedrecht. Het wordt globaal begrensd door de Wilhelminastraat aan de noordzijde, de Emmastraat aan de zuidzijde, de Noorderstraat en de Klopstraat aan de westzijde en de bebouwing gelegen aan de westkant van het Dr. Langeveldplein.

Bestemmingsplan Oude Uitbreiding West (deelgebied A)


In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 4 oktober 2010 vastgesteld en met ingang van 26 november 2010 in werking getreden en onherroepelijk geworden.  

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar. 

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 956.


Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn