Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Bestemmingsplan Oude Uitbreiding West (deelgebied B en C)

Bestemmingsplan Oude Uitbreiding West (deelgebied B en C)

In Oude Uitbreiding West zullen 214 woningen worden gesloopt en 251 nieuwbouwwoningen en 128 gebouwde parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het plangebied was in eerste instantie groter. Naar aanleiding van eerder ingebrachte zienswijzen is besloten om eerst voor deelgebied A een bestemmingsplan vast te stellen. Dit deelgebied ligt geheel buiten de geluidszone van het industrieterrein Molendijk-Industrieweg en is op 4 oktober 2010 vastgesteld. Het onderhavige bestemmingsplan heeft alleen betrekking op deelgebied B en C. Deze deelgebieden vallen binnen de geluidszone industrieterrein Molendijk-Industrieweg. In deelgebied B en C worden 152 nieuwbouwwoningen en 66 gebouwde parkeerplaatsen gerealiseerd. Met het onderhavige bestemmingsplan wordt de voorgestelde ontwikkeling in juridisch-planologisch opzicht mogelijk gemaakt.


Ligging

Het plangebied (deelgebied B en C) is gelegen aan de zuidkant van Sliedrecht. Het wordt globaal begrensd door de Prins Hendrikstraat aan de noordzijde, de Havenstraat aan de zuidzijde, de  Zuiderstraat aan de oostzijde en de A.W. de Landgraafstraat aan de westzijde.

Bestemmingsplan Oude Uitbreiding West (deelgebied B en C)


In werking getreden

Het bestemmingsplan Oude Uitbreiding West deel B + C (NL.IMRO.0610.bp15OUWdeelBC-3001) is door de raad op 27 maart 2012 vastgesteld, met ingang van 23 mei 2012 in werking getreden en op 29 augustus 2012 onherroepelijk geworden.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184)  495 956.


DocumentenBezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn