Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Bestemmingsplan Rivierdijk Oost

Bestemmingsplan Rivierdijk Oost

Dit bestemmingsplan voorziet in een actuele planologisch-juridische regeling voor de bestaande woonbebouwing langs de Rivierdijk (ten oosten van de Rembrandtlaan), de aangrenzende bedrijfspercelen en Rietlanden. Het plangebied maakte eerder deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan 'Watertorenterrein en Rivierdijk 2 tot en met 338', waarbinnen ook woningbouwontwikkeling op het Watertorenterrein is geregeld. Gelet op de nog noodzakelijke stappen om woningbouw mogelijk te maken is het plangebied gesplitst. Voor de bestaande woonbebouwing langs de Rivierdijk en de aangrenzende bedrijfspercelen waar geen ontwikkelingen plaatsvinden, wordt het voorliggende bestemmingsplan in procedure gebracht en voor 1 juli 2013 vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de actualiseringsverplichting uit de Wro. Voor het Watertorenterrein wordt een beheersverordening opgesteld en zal daarna een aparte bestemmingsplanprocedure worden voortgezet die de woonbebouwing mogelijk maakt.


Ligging

Het plangebied ligt buitendijks aan de Beneden Merwede in de zuidoostpunt van Sliedrecht en bestaat uit twee deelgebieden. Het eerste deelgebied omvat de woningen aan de Rivierdijk 397 t/m 489 en de woningen en bedrijven aan de Rivierdijk 236 t/m 338. Het tweede deelgebied omvat de woningen aan de Rivierdijk 161 t/m 189 en Zaaistoep 1 t/m 13 en de woningen en bedrijven aan de Rivierdijk 2 t/m 90 alsmede de woningen en bedrijfspanden aan de Rietlanden.

Bestemmingsplan Rivierdijk Oost


Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Rivierdijk Oost (NL.IMRO.0610.bp01rivierdijkoost-3001) is door de raad op 26 juni 2013 vastgesteld en met ingang van 16 augustus 2013 in werking getreden.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 63.


Documenten


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn