Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Bestemmingsplan Rond de Bonkelaar

Bestemmingsplan Rond de Bonkelaar

Op de locatie van het nu grotendeels leegstaande complex 'De Bonkelaar’ is nieuwbouw gepland in de vorm van een appartementencomplex. Dit plan omvat in totaal 81 woningen evenals commerciële functies op de begane grond zoals een bibliotheek, horeca en dienstverlening en een parkeergarage onder het complex.
Het nieuw te bouwen complex bestaat uit twee delen. Voor de bouw van het eerste deel (zestig woningen, commerciële voorzieningen en parkeergarage) is reeds een vrijstellingsprocedure doorlopen en de bouwvergunning voor dit deel is verleend. Het tweede deel van het appartementencomplex, aan de zijde van de Stationsweg, wordt met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt.
Besloten is om met het opstellen van een bestemmingsplan dat het realiseren van deel 2 voor het nieuwe appartementencomplex mogelijk maakt, tegelijk het omliggende gebied zoals dat is begrepen in het bestemmingplan Rond de Bonkelaar uit 1992, van een actuele bestemming te voorzien.


Ligging

Het plangebied is gebaseerd op het plangebied van het oude bestemmingsplan “Rond de Bonkelaar” van 1992 en wordt aan de oostzijde begrensd door de Stationsweg en in het zuiden door de Kerkbuurt. Aan de westzijde vormen de Scheldelaan en de Zuiderzeestraat de begrenzing. De noordelijke grens ligt aan de achterzijde van de bebouwing aan het Bonkelaarplein.

Bestemmingsplan Rond de Bonkelaar


In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 25 september 2012 vastgesteld en met ingang van 16 november 2012 in werking getreden en onherroepelijk geworden.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 963.


Documenten


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn