Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Ruysdaelstraat

Het plan heeft betrekking op een planologisch-juridische regeling voor de herstructurering van de oostzijde van de Ruysdaelstraat door het oprichten van 22 meergezinswoningen.


Ligging

Het plangebied van het bestemmingsplan Ruysdaelstraat bestaat uit het gebied gelegen aan de oostzijde van de Ruysdaelstraat nabij het centrum van de gemeente Sliedrecht. In het noorden wordt het plangebied begrensd door de Hobbemastraat. De oostelijke grens wordt gevormd door de achtertuinen behorende bij de woningen gelegen aan de Paulus Potterstraat, de zuidelijke grens door een bomenrij/groen. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door nieuwbouw-woningen.

Ligging Ruysdaelstraat


In werking getreden

 Het bestemmingsplan is door de raad op 8 februari 2011 vastgesteld en met ingang van 1 april 2011 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

 

Digitale versie

 Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijke plannen.nl

 

Informatie

 Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495956.


Downloads

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn