Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan Hugo de Grootstraat 7 (nieuw adres: A. Volkersingel 8)

Omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan Hugo de Grootstraat 7 (nieuw adres: A. Volkersingel 8)

Inhoud

Initiatiefnemer is voornemens een woning en erfafscheiding op re richten aan de Hugo de Grootstraat 7 (nieuw adres: A. Volkersingel 8).

 

Ligging

Het plangebied is gelegen aan de Hugo de Grootstraat 7. Ligging Adriaan Volkersingel 8


Omgevingsvergunnning

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 3 september 2013 een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten:

  1. het bouwen van een bouwwerk;
  2. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit WABO projectbesluit is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijke plannen.nl

 

Informatie

Voor meer informatie over dit WABO projectbesluit of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495956.
 

DownloadsBezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn