Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan Tolsteeg 35 (voorheen achterzijde van het perceel aan de Baanhoek nr. 97)

Omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan Tolsteeg 35 (voorheen achterzijde van het perceel aan de Baanhoek nr. 97)

Inhoud

Initiatiefnemer is voornemens een woning op te richten aan de achterzijde van het perceel aan de Tolsteeg 35 (voorheen achterzijde van het perceel aan de Baanhoek 97) kadastraal bekend gemeente Sliedrecht sectie K nummer 2844.
 

Ligging

Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door bedrijventerrein ‘Kerkerak’. De noordelijke grens wordt gevormd door de waterkering en de zuidelijke grens door de Beneden Merwede, aan de westzijde bevindt zich woningbouw en bebouwing met een maatschappelijke functie.
Ligging Tolsteeg 35

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 8 december 2015 een omgevingsvergunning te hebben verleend de activiteiten:
  1. het bouwen van een bouwwerk
  2. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit WABO projectbesluit is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl

Informatie

Voor meer informatie over dit WABO projectbesluit of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495956.  
 

Downloads

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn