Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Ontwerp bestemmingsplan 2e herziening woongebied

Ontwerp bestemmingsplan 2e herziening woongebied

In het kader van de wettelijk verplichte actualisering van bestemmingsplannen zijn de afgelopen jaren voor bijna het gehele woongebied van Sliedrecht bestemmingsplannen vastgesteld. Daarmee beschikt de gemeente voor dit gebied over een actueel planologische regeling. Het belangrijkste bestemmingsplan betreft 'Woongebied' dat in 2012 is vastgesteld en in 2013 éénmaal is herzien.


In het kader van de vergelijkbaarheid en herkenbaarheid bestaat aanleiding om voor alle woongebieden één bestemmingsplan op te stellen. Daarmee kunnen dan gelijktijdig ook een aantal omissies worden gecorrigeerd en beleidswijzigingen worden meegenomen. Effectief betekent dit, dat een aantal recent vastgestelde bestemmingsplannen wordt samengevoegd met de eerder benoemde eerste herziening van het bestemmingsplan "Woongebied" tot het bestemmingsplan "Woongebied 2e herziening". Op enkele straten na bevinden alle woongebieden zich door deze 2e herziening binnenkort binnen één bestemmingsplan Woongebied.

Ligging

De bestemmingsplannen die worden samengevoegd tot het bestemmingsplan 'Woongebied 2e herziening' zijn:
2e herziening woongebied
 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.

Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn