Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Ontwerp bestemmingsplan Rivierdijk-West

Ontwerp bestemmingsplan Rivierdijk-West

Het college van de gemeente Sliedrecht maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rivierdijk West" ter inzage zal worden gelegd. Op dit perceel bevindt zich een aantal verouderde panden. Op de locatie zullen totaal 11 eengezinswoningen mogelijk gemaakt worden. In het plan is vastgelegd waar de woningen gebouwd mogen worden en welke afmetingen zij mogen hebben.

Ligging

Rivierdijk-West


Ter inzage

Met ingang van donderdag 9 maart 2017 zal het ontwerp bestemmingsplan "Rivierdijk West" gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 19 april 2017, ter inzage liggen. In die periode  kan een ieder het plan inzien in het gemeentekantoor, Industrieweg 11. U kunt het ontwerp bestemmingsplan digitaal inzien. Daarnaast is het bestemmingsplan hieronder te downloaden.


Mogelijkheid zienswijzen

Tijdens de periode waarin het plan ter inzage ligt kunt u op de website van de gemeente digitaal een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u ook schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Voor het geven van een mondelinge zienswijze of voor een meer uitgebreide toelichting kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via telefoon (0184) 495 831.


Downloads

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn