Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Buitengebied

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Buitengebied

Met deze bestemmingsplanprocedure worden de volgende ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

  • Groei van de melkveehouderij, zoals gevestigd op Parallelweg 19 en daarmee een uitbreiding van het bouwvlak in oostelijke richting. Daarnaast een verbreding binnen de paardenhouderij op Parallelweg 17 door naast fok en training ook beperkt pensionstalling mogelijk te maken;
  • Groei van de melkveehouderij en daarmee een uitbreiding van het bouwvlak in noordelijke richting, zoals gevestigd op Kweldamweg 36.


Ook wordt in dit plan voorzien in een generieke aanpassing van de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, betreffende de uitsluiting van een hoofd- of neventak van een intensieve veehouderij op agrarische bedrijfslocaties waar géén hoofd- of neventak van een intensieve veehouderij aanwezig is.

Ligging

1e herziening Buitengebied


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt volgens de landelijke standaarden.


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.


Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn