Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Vastgesteld bestemmingsplan Baanhoek-West, uitwerkingsplan bedrijfslussen

Vastgesteld bestemmingsplan Baanhoek-West, uitwerkingsplan bedrijfslussen

Inhoud

Onderhavig uitwerkingsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Baanhoek West’, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 26 juni 2013. In dit bestemmingsplan is in artikel 13 van de regels de bestemming ‘Bedrijventerrein– Uit te werken’ opgenomen, waarin het juridisch kader wordt geboden voor de realisatie van een nog niet gerealiseerd bedrijventerrein aan de noordzijde van Baanhoek-West. In genoemd artikel is bepaald op welke wijze burgemeester en wethouders, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), deze bestemming nader moeten uitwerken. 
 

Ligging

Ligging Baanhoek-West bedrijfslussen

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495916.

Downloads


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn