Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Voorontwerp bestemmingsplan Staatsliedenbuurt

Voorontwerp bestemmingsplan Staatsliedenbuurt

Voor de Staatsliedenbuurt is in de periode 2016-2020 een vernieuwing van de woningvoorraad en de openbare ruimte voorzien. De buurt bestaat uit 540 woningen, waarvan 428 sociale huurwoningen in bezit en beheer zijn bij Tablis Wonen. De overige woningen in de wijk zijn koopwoningen. De indeling van de wijk, en de woningen zelf, zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die van een moderne woonwijk wordt gevraagd. De staat van veel huizen is niet goed en de openbare ruimte kent diverse knelpunten. Om te zorgen dat de wijk toekomstbestendig wordt is een ingrijpende en grootschalige aanpak van de wijk nodig. Concreet betekent dit dat in het westelijke deel van de Staatsliedenbuurt een groot aantal woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De woningen in het oostelijke deel van de wijk worden grondig gerenoveerd. Ook de openbare ruimte zal op de schop worden genomen.

 De voorziene nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Woongebied. Het bestemmingsplan Staatsliedenbuurt herziet het vigerende bestemmingsplan, uiteraard voor zover dit plan samenvalt met het plangebied van het onderhavig bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan wordt een actuele en uniforme regeling verkregen voor de nieuw te realiseren onderdelen van de Staatsliedenbuurt.


Ligging

Staatsliedenbuurt

 

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met het team VROM, tel. 0184 – 495956.

DownloadsBezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn