Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Voorontwerpbestemmingsplan Burgemeester Winklerplein

Voorontwerpbestemmingsplan Burgemeester Winklerplein

Het winkelcentrum Burgemeester Winklerplein, dat in de jaren ’60 is gerealiseerd, is toe aan een grondige revitalisering en herontwikkeling. Hoe de revitalisering vorm moet krijgen is vastgelegd in het Masterplan ‘Woon- en winkelhart Burgemeester Winklerplein in Sliedrecht’ van 25 januari 2011.


Dit Masterplan is zorgvuldig en in nauw overleg met belanghebbenden tot stand gekomen en door de gemeenteraad op 28 juni 2011 vastgesteld. De ontwikkelaar, de winkeliers, Tablis Wonen en de gemeente staan achter de plannen en hebben zich daar ook aan gecommitteerd. Bij de nadere uitwerking van het Masterplan in het zogenaamde Structuurontwerp is besloten op een klein aantal punten het Masterplan te wijzigen. Het gaat dan met name om het aantal te bouwen woningen (dit is naar beneden bijgesteld) en een minimale toename van het aantal vierkante meters commerciële ruimte.

De gewenste herontwikkeling is in strijd met de geldende bestemmingsplannen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient het Masterplan en het Structuurontwerp juridisch en planologisch te worden verankerd in een nieuw bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan Burgemeester Winklerplein voorziet hierin.

Ligging

Het plangebied van het voorontwerp bestemmingsplan Burgemeester Winklerplein heeft voornamelijk betrekking op het Burgemeester Winklerplein. Naast het plein valt een gedeelte van de directe omgeving binnen het plangebied. Het gaat hier om een gedeelte van de Rembrandtlaan, Professor Lorentzlaan, Christiaan Huygensstraat, Simon Stevinstraat en de Ruysdaelstraat. Naast de geplande nieuwbouw omvat het plangebied dus ook enkele bestaande panden.

Ligging Burgemeester Winklerplein

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, tel. (0184) 495 956.

Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn