Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Voorontwerpbestemmingsplan Watertorenterrein en Rivierdijk 2 t/m 338

Voorontwerpbestemmingsplan Watertorenterrein en Rivierdijk 2 t/m 338

Het plan dient de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken op het Watertorenterrein, in een gebied dat in het verleden is aangemerkt en gebruikt als gezoneerd industrieterrein. Het ontwikkelen van een deel van het industrieterrein tot woningbouwlocatie betekent een wijziging van zowel de begrenzing van het industrieterrein als van de geluidzone. Deze wijzigingen worden in het bestemmingsplan Watertorenterrein en Rivierdijk 2 t/m 338 vastgelegd.

Daarnaast heeft het bestemmingsplan deels een overwegend consoliderend karakter. In deze delen wordt de bestaande bebouwing aan de dijk en op het bedrijventerrein vastgelegd. Wel verandert de situatie voor de meeste woningen langs de Rivierdijk in die zin dat zij nu op het gezoneerde industrieterrein liggen en in de nieuwe situatie niet meer en daardoor bescherming genieten tegen industrielawaai. 

Ligging

De grens van het ontwikkelingsgebied Watertorenterrein ligt buitendijks aan de Beneden Merwede in de zuidoostpunt van Sliedrecht. In het westen loopt het ontwikkelingsgebied tot aan de kruising Thorbeckelaan/Rivierdijk. Het wordt aan de noordzijde begrensd door de Rivierdijk en aan de zuidzijde door de Beneden Merwede. In het plangebied ligt de karakteristieke watertoren. De overige gronden binnen het plangebied liggen direct op en aan de Rivierdijk, voor zover gelegen ten oosten van de Rembrantlaan/Rivierdijk en ten westen van de kruising Rivierdijk/oprit A15.

Ligging Watertorenterrein en Rivierdijk 2 - 338

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimte, team VROM, telefoon (0184) 495 956.

Documenten
 

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn