Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Woongebied 2016

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het samenvoegen van een groot aantal bestemmingsplannen voor het woongebied van Sliedrecht tot één bestemmingsplan 'Woongebied 2016'. Op enkele straten na bevinden alle woongebieden zich na vaststelling van dit bestemmingsplan binnen één bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan Woongebied 2016 is conserverend van aard. Dit betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen in worden opgenomen.


Ligging

Ligging woongebied 2016


Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is door de raad op 26 januari 2016 vastgesteld. Met ingang van 17 maart 2016 is het plan in werking getreden en onherroepelijk geworden.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495916.


Downloads

PDF-bestandRaadsbesluit

PDF-bestandOverzicht wijzigingen

PDF-bestandToelichting met bijlagen

PDF-bestandRegels

PDF-bestandVerbeelding (kaart 1 t/m 9)

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn