Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Zorg en Welzijn

Jeugd, zorg en welzijn

 De gemeente Sliedrecht is –sinds januari 2015- verantwoordelijk voor:


Voor 2015 waren dit taken van het Rijk en de provincie.

Sociaal Team Sliedrecht

Voor al uw vragen over jeugdhulp, Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Participatiewet kunt u terecht bij het Sociaal Team Sliedrecht. Het Sociaal Team Sliedrecht:
  • is voor alle inwoners van alle leeftijden
  • is een samenwerking tussen alle betrokken en professionele partijen, waarbij deskundigen zorg verlenen
  • heeft nauwe contacten met allerlei organisaties zoals huisartsen, onderwijs, jongerenwerk, kinderopvang en sportverenigingen om hulpvragen tijdig te signaleren

Het Sociaal Team Sliedrecht heeft op dit moment nog twee toegangen:

Uiteindelijk streeft de gemeente Sliedrecht er naar om alle ondersteuning onder één dak te organiseren.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn