Gemeentelijke onderscheidingen

Veel inwoners zetten zich op een bijzondere manier in voor Sliedrecht. Bijvoorbeeld op het gebied van bestuur, cultuur, economie, kunst, maatschappelijke zorg, milieu, religie, sport of wetenschap. De gemeente heeft verschillende onderscheidingen om hen te bedanken.

De vier onderscheidingen zijn:

Dr. Pieter Langeveldpenning

De Dr. Pieter Langeveldpenning is een blijk van waardering en erkenning voor mensen die met hun activiteiten van grote toegevoegde waarde zijn geweest voor de samenleving. En die op maatschappelijk of politiek gebied hun sporen hebben verdiend in de gemeente Sliedrecht.

Iemand voordragen?
Wilt u iemand voordragen voor de Dr. Pieter Langeveldpenning? Dat kan het hele jaar door. Neem hiervoor contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Sliedrecht, telefoon (0184) 495 816. De uitreiking kan op verschillende momenten in het jaar plaatsvinden.

 

Gemeentepenning

De Gemeentepenning is een blijk van waardering en erkenning voor mensen die zich, alleen of samen, enorm hebben ingezet voor Sliedrecht. Het gaat om brede en vrijwillige inzet gedurende langere tijd. Is iemand actief op verschillende terreinen in de samenleving of is de inzet buitengewoon? Dan reiken we de Gemeentepenning soms ook uit als de inzet van kortere duur is. De uitreiking van de gemeentepenning vindt bij voorkeur plaats op de Landelijke Vrijwilligersdag. 

Wie komen in aanmerking voor de gemeentepenning?
De gemeentepenning kan worden toegekend aan personen die alleen of in een groep zich vrijwillig voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners hebben ingezet. Dit kan in belangrijke mate voor één activiteit en op een breed terrein zijn. De vrijwilliger moet ten minste 10 jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan. Ook moet het vrijwilligerswerk nog doorlopen tot in het heden. Lees hier de criteria.

De toekenning van een gemeentepenning wordt genomen door een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 6 oktober 2023. 

Aanmelden voor de Sliedrechtse gemeentepenning
Een vrijwilliger aanmelden kan door het speciale aanvraagformulier in te vullen. Vul dit formulier in en mail dit naar bestuurssecretariaat@sliedrecht.nl. Opsturen kan ook. De adresgegevens treft u aan op het formulier. Download hier het aanmeldformulier.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw Patricia Rockx, telefoonnummer (0184) 495 817. 
 

Jeugdlintje

Voor Sliedrechtse jonge helden is er het jeugdlintje. Dit is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die bijvoorbeeld iets bijzonders hebben gedaan of zich langere tijd inzetten voor Sliedrecht. Of die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd.

Iemand voordragen?
De gemeente reikt het jeugdlintje uit op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. In bijzondere gevallen kan het college hiervan afwijken. Bijvoorbeeld bij een bijzondere (sport)prestatie. Scholen, clubs, verenigingen en buurtcomités kunnen een jongere voordragen voor een jeugdlintje. Maar ook vrienden en familieleden kunnen dit doen. Neem hiervoor contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Sliedrecht, telefoon (0184) 495 816.

 

Sliedrechts Compliment

Het Sliedrechts Compliment is er voor vrijwilligers die zich op kleinschalige wijze inzetten. Hun inzet is vaak onzichtbaar voor anderen, maar van grote waarde voor het dorp.

Iemand voordragen?
U kunt het hele jaar iemand voordragen voor het Sliedrechts Compliment. Ook de uitreiking kan op verschillende momenten in het jaar plaatsvinden. Wilt u iemand voordragen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Sliedrecht, telefoon (0184) 495 816.