Privacyverklaring gemeente Sliedrecht

Bij het uitvoeren van onze taken en verplichtingen, verwerkt de gemeente persoonlijke gegevens. Hoe we omgaan met persoonsgegevens, leest u in de privacyverklaring.

In het privacy beleid (pdf, 213 kB) staat hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u nog extra informatie. En over uw rechten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

U maakt gebruik van diensten van de gemeente. Of u verstrekt ons bepaalde gegevens. Daarom moeten we uw persoonsgegevens verwerken. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadressen
 • Kenteken
 • Burgerlijke staat

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Naast de standaard persoonsgegevens verwerken wij soms ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkomst
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Biometrische gegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)

Verwerking (bijzondere) persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens op basis van en voor de volgende doelen:

Toestemming    

U geeft toestemming voor de verwerking van de gegevens.

Overeenkomst    

Het verwerken van de gegevens is noodzakelijk om verplichtingen in een contract na te komen.

Wettelijke verplichting    

Het verwerken van de gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente.

Vitaal belang    

Het verwerken van de gegevens is noodzakelijk om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.

Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang   

Het verwerken van de gegevens is noodzakelijk voor een taak waarmee we het welzijn van inwoners beschermen. Zoals het openbaar gezag.

Gerechtvaardigd belang    

Voor cameratoezicht om personen en goederen te beschermen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig  voor het doel. Of dan de wettelijke termijn.

Delen met derden

Wij delen uw gegevens alleen met een andere partij als dat nodig is voor een van de doelen die hierboven staan. Gaan andere organisaties in onze opdracht uw gegevens verwerken? Dan sluiten wij met hen een verwerkingsovereenkomst. Zo zorgen we dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk blijven. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van  de gegevens.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig zijn. We nemen hiervoor maatregelen die passen bij het risico. Zo gaan we misbruik en verlies van uw persoonsgegevens tegen. Net als onbevoegde toegang tot of ongewenste handelingen met uw gegevens. Deze maatregelen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid. Denkt u toch dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heeft u aanwijzingen voor misbruik? Neem dan contact met ons op.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien. U mag ze ook corrigeren, verwijderen of over laten dragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen verwerking of het gebruik van uw gegevens laten  beperken. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Lees meer over uw rechten  en hoe u een verzoek kunt doen om uw gegevens in te zien of aan te passen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand. Uw computer, tablet of smartphone slaat dit op bij het eerste bezoek aan een website. Wij gebruiken vooral technische en functionele cookies. Deze zorgen dat de website goed werkt. En ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Soms plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we content op maat kunnen aanbieden. Wilt u geen cookies? Dan kunt u dit instellen in uw internetbrowser. Daar kunt u ook eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over privacy in het algemeen? Neem dan contact op met de privacy-coördinator via privacy@sliedrecht.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komen we er toch niet uit samen? Dan kunt u een klacht indienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
De Drechtsteden hebben ook een functionaris voor de privacy. Heeft u vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacybeleid? Mail ze naar FG@drechtsteden.nl. Stuur in uw mail geen vertrouwelijke informatie mee. Dit voor uw eigen privacy.