Koninklijke Onderscheiding

Elk jaar voor Koningsdag reikt de burgemeester de Koninklijke onderscheidingen uit. Hiermee bedanken we mensen voor hun uitzonderlijke inzet voor de samenleving. Zo'n bijdrage is niet altijd even zichtbaar. Daarom vragen we inwoners van Sliedrecht om een voordracht te doen.

Een Koninklijke onderscheiding krijg je niet zomaar. Zo'n lintje is er voor mensen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Bijvoorbeeld door zich enorm in te zetten voor belangrijk vrijwilligerswerk of bestuurswerk. Zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Maar je kunt ook een onderscheiding krijgen als je in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht. Prestaties die verder gaan dan wat je mag verwachten van iemand in die functie. En die niet alleen belangrijk zijn voor het bedrijf of de organisatie, maar ook voor de samenleving.

Iemand voordragen?

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Sliedrecht: (0184) 495 816. We bespreken dan samen waarom deze kandidaat een lintje verdient. En welke gegevens u precies moet aanleveren voor een voordracht.

Wat staat er in de aanvraag?

In de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding staat onder meer:

  • naam en adresgegevens van de kandidaat
  • een korte levensbeschrijving van de kandidaat
  • de reden voor het voorstel
  • de activiteiten en waarom deze bijzonder zijn
  • het belang voor de samenleving

We nemen de vragen graag met u door!

Hoe gaat de behandeling van een aanvraag?

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Op een positief advies volgt een suggestie over de soort en de hoogte van onderscheiding. De Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland beoordeelt het voorstel en stuurt het naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van uw voorstel.
De afhandeling van uw aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding duurt acht maanden.

Kijk ook eens op www.lintjes.nl.