Melden Datalek

Bent u een USB-stick of papieren verloren waarop persoonsgegevens staan? Of is een website gehackt? Dan is er sprake van een datalek. We zetten op een rij hoe u een datalek kunt melden. Met als doel: gecontroleerd omgaan met de gevolgen van een datalek.

Aan de hand van een aantal vragen kunt u bepalen of u een datalek moet melden. En hoe u dit doet. Zo blijft de kans op schade door verlies of onrechtmatige verwerking beperkt. 

Wat is een datalek?

Een datalek is een incident met persoonsgegevens. Er zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens verloren gegaan, vernietigd of gewijzigd. Of ongeoorloofd verstrekt. Of iemand die dit niet mag heeft toegang verkregen tot de gegevens.

Een paar voorbeelden van datalekken zijn:

 • een kwijtgeraakte USB-stick waar persoonsgegevens op staan;
 • een gestolen (werk)laptop;
 • een vastgestelde inbraak door een hacker;
 • verzending van e-mail waarin de e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn voor alle andere geadresseerden;
 • een besmetting met ransomware als er geen bruikbare back-up teruggezet kan worden;
 • het verstrekken van een wachtwoord aan een derde;
 • papieren met persoonsgegevens die op straat belanden;
 • een kwetsbaarheid in een applicatie waardoor persoonsgegevens gelekt worden.

Melden van een datalek

Kunt u één van onderstaande vragen met 'ja' beantwoorden? Dan moet u het datalek in ieder geval  melden. Kunt u alle vragen met 'nee' beantwoorden? Dan hoeft u niks te melden.

 • Zijn gegevens (definitief) verloren gegaan?
 • Zijn de gegevens bijzonder of zijn het er heel veel?
 • Zijn de gegevens in onbevoegde handen geraakt?
 • Is er een aanzienlijk risico op schade aan de persoonlijke levenssfeer?

Vermoedt of herkent u een datalek? Dan kunt dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens of de gemeente.

 • Melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of telefonisch: 088 - 1805 255.
 • Melden bij de gemeente tijdens kantooruren op telefoonnummer 14 0184. Of buiten kantooruren via e-mail: gemeente@sliedrecht.nl. Geef dan ook uw telefoonnummer door. We nemen dan snel contact met u op. 

Meldt u een datalek bij de gemeente? Dan neemt onze functionaris gegevensbescherming een aantal vragen met u door. We registreren de melding. Als het nodig is, maakt de functionaris gegevensbescherming een melding bij de autoriteit persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als er gegevens zijn gelekt over iemands financiële situatie, geloof of etnische afkomst.

De functionaris gegevensbescherming adviseert ook of betrokkenen en andere partijen geïnformeerd moeten worden.