Regionaal informatiebeveiligingsbeleid

Deze beleidsnota beschrijft het strategisch informatiebeveiligingsbeleid voor de jaren 2020 tot 2024 en vervangt het in 2015 en 2019 vastgestelde Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden.

Het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid is een richtinggevend en kaderstellend beleidsdocument en wordt aangevuld met beleid voor informatiebeveiliging op tactisch - en operationeel niveau met specifieke (beleids)documenten. Met dit ‘Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2024’ zet de Drechtsteden een volgende stap om de beveiliging van persoonsgegevens en andere informatie binnen de Drechtsteden te continueren en voort te gaan op de stappen die in de voorgaande jaren zijn gezet. De basis voor dit strategisch beleid is de NEN-ISO/IEC 27001:2017 en de daarvan afgeleide Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)1. De principes zijn gebaseerd op de 10 principes voor informatiebeveiliging 2 zoals vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG).