Vergunningen

Een overzicht van aangevraagde en verleende vergunningen en ontheffingen vindt u elke week op de gemeentepagina in Het Kompas.

U kunt de aangevraagde en verleende vergunningen ook digitaal bekijken via de website berichten over uw buurt bij overheid.nl.

Bezwaar maken

Heeft u bezwaar tegen een besluit van de gemeente? En bent u belanghebbende? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Dat kan binnen zes weken na de datum van het besluit. Stuur hiervoor een bezwaarschrift naar:

Gemeente Sliedrecht
College van burgemeester en wethouders
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Schrijf in uw bezwaarschrift tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Vermeld uw naam, adres en de datum. Vergeet niet uw handtekening onder de brief te zetten.

Vindt u dat een tijdelijke maatregel nodig is in afwachting van de reactie op uw bezwaarschrift? Dan kunt u een afzonderlijk verzoek doen voor een voorlopige voorziening. Dit stuurt u naar:

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam
Bestuursrecht team B
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam