Nieuwsberichten

  • Wat kunt u met de Wet open overheid?

    De Wet open overheid (Woo) is al ruim twee jaar van kracht. De Woo zorgt voor een meer open overheid. Met de Woo kunnen inwoners, maar ook bijvoorbeeld politici of journalisten, de overheid controleren. U kunt ook een Woo-verzoek indienen bij de gemeente Sliedrecht.