Kandidaatstelling Europees Parlement

Wil een politieke partij mee doen aan de Europees Parlementsverkiezing? Dan moet de politieke partij op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst inleveren bij de Kiesraad (centraal stembureau) in Den Haag. 

Op de kandidatenlijst staan de namen van personen die zich kandidaat stellen voor de verkiezing. Partijen moeten de kandidatenlijsten inleveren tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Op de website van de Kiesraad staat meer informatie over de kandidaatstelling voor de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024.