Melding overlast zorg

Heeft u zorgen over of overlast van iemand die afhankelijk is van zorg? Bijvoorbeeld iemand die zich verward gedraagt op straat? Meld dit dan!

Als de situatie dringend is dan belt u de politie 0900 8844.
Als de situatie levensbedreigend is dan belt u 112.

Is de situatie niet heel dringend maar heeft u wel zorgen of overlast? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast. Hiervoor belt u naar 078 770 85 04, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl.

Of via de website

Heeft u al een melding gedaan bij de politie? Dan kunt u deze alsnog melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Geef dan duidelijk aan dat het om een afgehandelde melding gaat.

Het is belangrijk om overlast altijd te melden. Alleen zo kan de hulpverlening zicht krijgen op het gedrag van mensen en zien hoeveel overlast ze veroorzaken. En hier de juiste actie op ondernemen.

Afhandeling

Uw melding wordt afgehandeld door de wijk-GGD'er, de zorginstelling waar de persoon onder behandeling is of door de politie. De gemeente onderneemt dus geen actie op het moment dat er overlast is. Maar we bespreken de overlastmeldingen wel met de zorginstellingen, de politie en de wijk-GGD'ers. En overleggen samen hoe we overlast zoveel mogelijk en zo snel mogelijk opgelost krijgen.

Wanneer en waar melden

 • Voelt u zich bedreigd of angstig voelt door het gedrag van de persoon?
  Bel het Landelijk meldnummer Zorgwekkend gedrag 0800 1205 en meld dit bij meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl of 078 770 85 04
 • Heeft u de indruk dat deze persoon andere mensen bedreigt of lastig valt?
  Bel het Landelijk meldnummer Zorgwekkend gedrag 0800 1205 en meld dit bij meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl of 078 770 85 04
 • Pleegt de verwarde persoon misdrijven of overtredingen?
  Bel het Landelijk meldnummer Zorgwekkend gedrag 0800 1205 en meld dit bij meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl of 078 770 85 04
 • Is de persoon verward, heeft u de indruk dat hij of zij niet meer weet wat 'ie doet en hulp nodig heeft?
  Bel het Landelijk meldnummer Zorgwekkend gedrag 0800 1205 en meld dit bij meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl of 078 770 85 04

Vertrouwelijke informatie

Stuur geen vertrouwelijke informatie via e-mail of WhatsApp. Dit om fraude met persoonsgegevens te voorkomen. Vertrouwelijke informatie is bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN). Uw naam en e-mailadres is voldoende. Geef in uw mail duidelijk aan op welke locatie de overlast was, met de datum en het tijdstip. Plus een beschrijving van de persoon om wie het gaat.