Aansprakelijkstelling

Wanneer u meent schade te hebben geleden als gevolg van gemeentelijk handelen of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.) dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Bij gebleken aansprakelijkheid van de gemeente kunnen uw kosten vergoed worden.

Hoe stel ik de gemeente Sliedrecht aansprakelijk?

Voor het aansprakelijk stellen van de gemeente Sliedrecht, kunt u het Schade-aangifteformulier (26 kB) downloaden en invullen. Het formulier kunt u sturen naar: Gemeente Sliedrecht T.a.v. SCD/JKC Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht

Wanneer stel ik de gemeente Sliedrecht aansprakelijk?

Wanneer u meent schade te hebben geleden als gevolg van gemeentelijk handelen of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.) dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Bij gebleken aansprakelijkheid van de gemeente kunnen uw kosten vergoed worden.

Hoe lang duurt het voor mijn aansprakelijkstelling is afgerond?

Wij handelen uw aansprakelijkstelling in principe binnen 3 maanden af. Afhankelijk van de aard van uw aansprakelijkstelling, de te doorlopen procedures en de wijze van uitwerking kan een langere doorlooptijd nodig zijn. In dat geval ontvangt u bericht van ons. In ieder geval informeren wij u binnen 6 weken na ontvangst van uw aansprakelijkstelling over de voortgang van uw zaak.

Wat kost het aansprakelijk stellen?

Aan het aansprakelijk stellen van de gemeente Sliedrecht zijn geen (leges)kosten verbonden.

Wat moet ik meesturen bij mijn aansprakelijkstelling?

  1. Een bewijs van opgelopen schade
  2. Eventueel getuigenverklaring
  3. Verklaring van het voorval (bij bijvoorbeeld verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie)

Hoe verloopt de afhandeling?

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling en het verzamelen van alle relevante informatie over de toedracht, beoordelen wij of de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden voor de opgelopen schade. Indien nodig sturen wij uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar van de gemeente.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag aan de afdeling Juridische Zaken via telefoonnummer 14 0184 (optie Sliedrecht).