Gemeenten en Chemours stemmen in met start pilot herstel moestuinen

Pilotprojecten van start op drie locaties; Chemours biedt financiële ondersteuning

De colleges van burgemeester en wethouders van Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht hebben ingestemd met de start van pilotprojecten gericht op het herstel van moestuinen die in het verleden verontreinigd zijn geraakt door bepaalde PFAS-stoffen. Voor aangrenzende sloten geldt dat op die plaatsen waar slootwater niet geschikt is voor bewatering een alternatief wordt geboden.

Het doel is om de moestuinen weer geschikt te maken voor consumptief gebruik, wat betekent dat mensen veilig en zonder beperkingen zelf geteelde groenten en fruit uit hun moestuin kunnen eten. De pilot start met geselecteerde moestuinen op drie locaties en met aanvullend bodemonderzoek. De eigenaren, gebruikers of besturen van de geselecteerde pilotlocaties zijn reeds geïnformeerd door de projectleider. Waar nodig consulteren de besturen de leden van hun vereniging. Over de aanpak van de overige moestuinen komt naar verwachting begin 2025 meer informatie beschikbaar.

Gezonde leefomgeving

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden vinden het belangrijk dat de leefomgeving voor hun inwoners gezond en veilig is. De inwoners mogen rekenen op de inzet van hun gemeente. Daarom zijn de gemeenten blij dat de pilot van start kan; een eerste stap in het opruimen van de verontreiniging die is ontstaan door de uitstoot van PFOA en GenX in het verleden."

Pilot en vervolgaanpak

De pilot richt zich op drie moestuinlocaties. Met de leerpunten uit de pilot en de informatie uit het aanvullend bodemonderzoek in de vier gemeenten bepaalt het onafhankelijk projectteam de vervolgaanpak voor de overige verontreinigde moestuinen. Het gaat dan om honderden moestuinen, in verenigingsverband en bij particulieren, waarvoor het RIVM-advies geldt om niet of beperkt uit eigen tuin te eten.

Samenwerking

Het plan van aanpak voor de pilot is opgesteld in samenwerking met de gemeenten en Chemours, onder begeleiding van onafhankelijke externe deskundigen op het gebied van bodemverontreiniging en sanering. Chemours betaalt de kosten van alle werkzaamheden zoals beschreven in het plan van aanpak, zolang het doel van de pilotfase en het plan van aanpak gewaarborgd blijft.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen vanaf 15 juli de voortgang van de pilot volgen op www.moestuinherstel.nl, het plan van aanpak is te vinden op www.pfasinfo.nl.