Onvergunde stof aangetroffen in bedrijfsafvalwater Chemours

De provincie wil Chemours een last onder dwangsom opleggen. Bij een meting van het bedrijfsafvalwater van het bedrijf is de stof TFA (Trifluorazijnzuur) aangetroffen. Daarvoor heeft Chemours geen vergunning. De gemeenten vinden de gang van zaken zorgwekkend en willen snel meer duidelijkheid. Als Chemours inderdaad een onvergunde stof loost, dan vinden wij dat onbegrijpelijk.

De provincie Zuid-Holland verleent de vergunning voor Chemours. Zij meten regelmatig de uitstoot en lozingen van Chemours. En controleren of die voldoen aan de vergunning. Op 15 mei is bij een meting de onvergunde stof trifluorazijnzuur (TFA) aangetroffen. Dit betreft een potentieel zeer zorgwekkende stof (pZZS). Dit zijn stoffen die nog niet met zekerheid als zeer zorgwekkend bestempeld zijn, maar wel extra in de gaten worden gehouden. De meting is aanleiding voor verder onderzoek om de situatie precies in kaart te brengen. Dat schrijft de gedeputeerde in een brief aan Provinciale Staten.

Handhaving

De provincie is nu een handhavingstraject gestart. Zij heeft bij Chemours een last onder dwangsom aangekondigd als het inderdaad een onvergunde lozing betreft. Dan moet de lozing per direct stoppen, anders volgt er een boete van € 125.000,- per overtreding. Volgens de wet heeft Chemours twee weken de tijd om te reageren op de bevindingen en de aangekondigde last onder dwangsom.

Zorgwekkend

De gemeenten vinden de gang van zaken zorgwekkend. Het is goed dat de provincie proactief handelt en direct actie onderneemt. Maar het roept de vraag op hoeveel stoffen geloosd of uitgestoten worden die niet op de radar staan.
Als uit nader onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een onvergunde lozing, dan vinden de gemeenten dat onbegrijpelijk. Zeker dat dit pas aan het licht komt bij controles door de vergunningverlener. Dan is er bij het bedrijf sprake van een groot gebrek aan verantwoordelijkheid richting de omgeving. Iets waar wij hen meer dan eens op hebben aangesproken. We rekenen erop dat er heel snel duidelijkheid komt over deze situatie.

Meer informatie

Lees hier de brief van de provincie Zuid-Holland.