Vervolgonderzoek naar PFAS in eieren van start

Verschillende inwoners houden kippen en eten de eieren die deze kippen leggen. Het is daarom belangrijk om te weten of er PFAS terecht komen in de eieren. En wat dit betekent voor de inwoners die deze eieren eten. Daarom starten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een uitgebreid onderzoek daarnaar.

De kippen scharrelen rond, eten plantjes en pikken zaadjes uit de grond. Hierdoor krijgen ze PFAS binnen die in de grond aanwezig zijn. Deze PFAS kan in de eieren terecht komen. Onderzoek moet duidelijk maken hoeveel PFAS in de eieren terecht komt. Dit najaar starten de vier gemeenten samen met Arcadis een uitgebreid onderzoek daarnaar. Het RIVM gaat meekijken.

Eerder onderzoek naar bodem, (sloot)water, groenten en fruit De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar PFAS in de bodem en in het water, bijvoorbeeld slootwater. Ook deed het RIVM onderzoek naar de PFAS-gehalten in groente en fruit in moestuinen in ons gebied. Op basis hiervan hebben de gemeenten de inwoners geadviseerd over het eten uit eigen tuin en het besproeien van de tuin met slootwater. U kunt zelf het advies voor uw tuin of moestuincomplex opzoeken via www.ozhz.nl/pfasinmijntuin.

Ook onderzoek naar eieren Onderzoek naar eieren is tot nu toe heel beperkt. We willen weten hoeveel PFAS er in eieren zit. Daarom gaan de vier gemeenten met Arcadis onderzoek doen naar onder andere PFAS in eieren. Dat onderzoek gaat dit najaar van start.
Het NRC heeft met de Vrije Universiteit Amsterdam een steekproef uitgevoerd. Dit door eieren te rapen bij particulieren en kinderboerderijen. Daaruit komen hogere PFAS-gehalten voor in sommige eieren.

De gemeenten kregen de samenvatting van de steekproef onder ogen. De reactie: “De burgemeesters en wethouders schrikken van deze samenvatting. Wij willen graag het hele NRC-onderzoek goed kunnen bestuderen en bespreken met het RIVM en de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het is belangrijk dat onze inwoners weten of ze hun eieren veilig kunnen eten. Als we straks moeten adviseren om dat niet meer te doen of in beperkt aantal, is dat de volgende tegenvaller. We hopen snel meer duidelijkheid te geven.”
De steekproef door het NRC geeft een indicatie. Maar op basis hiervan is het niet mogelijk om een advies te geven over het eten van eieren uit de vier gemeenten. Het onderzoek dat nu wordt gedaan gaat meer duidelijkheid geven hierover.

Rechtszaak & Europees verbod In onze regio hebben we te maken met hogere PFAS-gehalten. Op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek proberen we duidelijkheid te geven aan de inwoners. Ondertussen roepen wij op tot een Europees verbod op het gebruik van PFAS. Ook hebben de vier gemeenten een rechtszaak aangespannen tegen Chemours/DuPont.

De gemeenten blijven erop hameren: “Wij vinden dat inwoners en anderen niet geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van PFAS door deze bedrijven. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel.”