Wat doet de gemeente?

Er zijn verschillende instanties betrokken bij het dossier. Zo zorgt de rijksoverheid voor wet- en regelgeving, zorgt de provincie voor de vergunningverlening, ziet de omgevingsdienst toe op het verplaatsen van grond, adviseert de GGD over gezondheid, enzovoorts.

Als gemeente hebben we ook een rol. Zo heeft de gemeente Sliedrecht (samen met de drie andere gemeenten) in 2018 de bedrijven aansprakelijk gesteld. Ook geven wij als gemeente opdracht aan verschillende partijen voor het uitvoeren van onderzoeken zoals het moestuinonderzoek. Daarnaast zetten wij ons als belanghebbende in bij de vergunningverlening door de provincie aan Chemours. Dat doen wij bijvoorbeeld door het indienen van zienswijzen, zodat zo scherp als mogelijk vergund kan worden.

Aansprakelijkheid

De vier gemeenten hebben de chemiebedrijven Chemours, DuPont en Corteva aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst zullen lijden als gevolg van de uitstoot van PFOA en GenX. De bedrijven wezen de aansprakelijkheid af en daarom zijn de vier gemeenten een dagvaardingsprocedure gestart. De gemeenten stonden 14 maart tegenover Chemours, DuPont en Corteva in de rechtszaal. 27 september doet de rechter uitspraak.