Informatiemarkt opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht op 26 februari

De gemeente Sliedrecht organiseert samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en diverse maatschappelijke partners een informatiemarkt voor de te realiseren asielopvang in Sliedrecht-Noord in de kom Kweldamweg-Zwijnskade. De markt wordt gehouden in partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht.

Tijdens de informatiemarkt zijn belangstellenden welkom in drie tijdsblokken: van 18.00 tot 18.45 uur, van 19.00 tot 19.45 uur en van 20.00 tot 20.45 uur. Ieder tijdsblok heeft ruimte voor maximaal 100 belangstellenden, daarom is aanmelden verplicht. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Naast de gemeente zullen ook het COA, de politie en medewerkers van het Bonkelaarhuis aanwezig zijn. Met de direct-omwonenden van de opvanglocatie is een apart informatiemoment gepland.

Tweede avond

Bij grote belangstelling organiseert de gemeente in samenspraak met de genoemde instanties en organisaties een tweede informatiemarkt. Die zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum, eveneens in partycentrum De Lockhorst.

Heeft u vragen of de informatieavond? Stuur dan een e-mail naar azc@sliedrecht.nl.  

Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over Opvanglocatie asielzoekers Sliedrecht.