Sliedrechts azc eind 2025 open

Maandagavond 27 mei jl. is de gemeenteraad van Sliedrecht bijgepraat over de asielopvang die in de gemeente komt. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsvergadering. De opvanglocatie zal naar verwachting eind 2025 open zijn en komt op de locatie Kweldamweg-Zwijnskade. Op deze locatie zullen 250 asielzoekers opgevangen worden.

Sliedrecht nam in 2022 het initiatief om een asielopvanglocatie binnen haar gemeentegrenzen mogelijk te maken. De visie van het gemeentebestuur is niet gewijzigd na de komst van de spreidingswet. Het eventueel intrekken van de wet (wat blijkt uit het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet) heeft op dit moment geen gevolgen. De urgentie is onverminderd hoog, zo blijkt uit regelmatige oproepen voor opvangplekken voor vluchtelingen.

Samenwerking in de regio

We zijn in de regio samen verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, gemeenten moeten zorgen voor passende huisvesting. Met de gemeente Alblasserdam zijn concrete afspraken gemaakt over de taakverdeling op het gebied van asielopvang en huisvesting van statushouders. Sliedrecht vangt een hoger aantal asielzoekers op, waarmee Sliedrecht een deel van de Alblasserdamse asielzoekers opvangt. Alblasserdam neemt in ruil hiervoor een deel van de huisvesting van statushouders uit Sliedrecht voor haar rekening.

Molenlanden is een pilotgemeente voor meerdere kleinschalige opvanglocaties. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft inmiddels aangegeven hun opvang te willen huisvesten in het azc van Sliedrecht en gesprekken hierover tussen beide colleges volgen op korte termijn.

Planning

De formele vergunningsaanvraag vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om een asielopvang te realiseren, is inmiddels aangevraagd. Als de vergunning verleend is, start naar verwachting na de zomer van dit jaar de voorbelasting van de locatie. Voorbelasting is nodig om bebouwing in de polder mogelijk te maken. De voorbelasting duurt zo’n 9 maanden. Daarna begint de bouw van het azc. Opening van de locatie staat nu gepland aan het eind van 2025.

Tot die tijd wordt door de gemeente samen met het COA onder andere gewerkt aan de inpassing in het gebied en (verkeers)veiligheid. De gemeenteraad wordt naar verwachting eind dit jaar of uiterlijk begin 2025 opnieuw bijgepraat, met name over de veiligheidsaanpak en de sociale aspecten die boven komen bij de realisatie van een opvanglocatie.