Statement gemeente Sliedrecht n.a.v. verzoek samenwerking met Hardinxveld-Giessendam inzake asielopvang

Statement gemeente Sliedrecht:

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil graag samenwerken met de gemeente Sliedrecht bij de opvang van asielzoekers. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft zich hierover uitgesproken tijdens een raadsvergadering op 30 mei jl. 

Naar aanleiding van een persbericht dat gemeente Hardinxveld-Giessendam vandaag naar buiten heeft gebracht heeft wethouder Spek vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering medegedeeld dat onze buurgemeente een verzoek voor samenwerking zal indienen. Het gaat om een verzoek om de 110 opvangplekken waartoe Hardinxveld-Giessendam verplicht is, onder te brengen in het azc in Sliedrecht. Zodra dat officiële verzoek binnen is, gaan beide gemeentes met elkaar in gesprek en worden ook gemeentes in de regio betrokken. 

De gemeente Sliedrecht heeft op dit moment dus nog geen besluit genomen over het verzoek van Hardinxveld-Giessendam. Als de uitkomsten van de gesprekken bekend zijn, worden deze gedeeld en besproken met de gemeenteraad.