Ervaring en planning

De gemeente Sliedrecht heeft eerder ervaring opgedaan met de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. Deze positieve ervaringen geven vertrouwen dat onze Sliedrechtse gemeenschap bij de komst van nieuwe asielzoekers opnieuw een grote betrokkenheid zal tonen.

Planning

De gekozen locatie zal in ieder geval 5 jaar dienst doen als opvanglocatie. Op de plek worden nu de noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Ook is het vergunningentraject gestart. Nadat de nodige vergunningen binnen zijn, start het bouwrijp maken van de locatie. De eerste asielzoekers zullen zich naar verwachting begin 2025 in Sliedrecht vestigen.