Lokaal Sportakkoord

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid en leuk om te doen. Ook is het een mooie manier om mensen te ontmoeten. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en bewegen. Daarom heeft de gemeente, samen met sportverenigingen, het onderwijs en maatschappelijke organisaties, in 2020 een Lokaal Sportakkoord opgesteld.

Het Sliedrechts sportakkoord is een lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord. Hierin maken organisaties afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Door de partners van het Sliedrecht Sportakkoord is ervoor gekozen om aan de slag te gaan met de volgende thema's:

  • Inclusief Sporten: iedereen kan plezier beleven aan sport en bewegen en voelt zich niet buitengesloten;  
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: sportaanbieders zijn toekomstbestendig.

Per thema zijn een aantal actiepunten bepaald waar de komende jaren, in ieder geval tot en met 2022, aan gewerkt gaat worden.

Het sportakkoord is geen vaststaand stuk, er blijft ruimte voor nieuwe ideeën en activiteiten om zo actueel te blijven. Ook kunnen niet alleen sportverenigingen, maar ook commerciële sportaanbieders zoals sportscholen zich nog steeds aansluiten bij het Sportakkoord.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van het Sportakkoord, Michael Groen, via michael@sojs.nl of (0184) 414 273. Ook sportaanbieders en andere organisaties die alsnog willen aansluiten bij het Sportakkoord kunnen hiervoor contact opnemen met Michael.