Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht

In Sliedrecht moet iedereen zo goed mogelijk kunnen meedoen. De Adviesraad Sociaal Domein kijkt mee met het beleid van de gemeente en geeft advies. Bijvoorbeeld over wonen, welzijn en zorg.

De adviesraad adviseert burgemeesters en wethouders over alle onderwerpen in het sociale domein. Dat is heel breed. Van wonen, welzijn en zorg (Wmo) tot werk en inkomen (Participatiewet) en Jeugd. Ook passend onderwijs valt hieronder.

Gevraagd en ongevraagd advies

De adviesraad geeft gevraagd én ongevraagd advies. Ze kijkt hierbij altijd door de ogen van de inwoners van Sliedrecht. De leden van de adviesraad horen dan ook graag uw ervaringen met bijvoorbeeld sociale voorzieningen. Daarnaast spreken ze beroepskrachten. Ze volgen hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk. En welke problemen er zijn. Met als doel: zorgen dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen in Sliedrecht.