Hulp bij verslavingen

Bent of kent u iemand die problemen heeft met een verslaving? Of het risico loopt op verslavingsproblemen? De verbindingsfunctionaris legt de link met organisaties die kunnen helpen.

Denk aan het Sociaal team Sliedrecht, jongerenwerk en de politie. De verbindingsfunctionaris gaat mee de straat op, zorgt voor concrete afspraken en is contactpersoon tussen de betrokkene, familie en organisaties. Met de inzet van de verbindingsfunctionaris werken we aan een gezond en veilig Sliedrecht.

Meer weten of in contact komen? Stuur een mail naar r.bijl@sociaalteamsliedrecht.nl, telefoonnummer is: 06-89990395.