Economische visie

Samen met ondernemers werkt de gemeente Sliedrecht aan een economische visie voor 2021 tot 2030. Met deze visie gaan we samen aan de slag met de economische groei en ontwikkeling van Sliedrecht.

Op dinsdag 15 december is de conceptvisie aan de ondernemers gepresenteerd. Tijdens de online bijeenkomst konden ondernemers reageren. Na het verwerken van de reacties krijgen ondernemers in februari nog een terugkoppeling. Daarna gaat de Economische Visie voor vaststelling naar de gemeenteraad. Reageren kon schriftelijk van 15 december t/m 15 januari 2021.

Zo is de conceptvisie tot stand gekomen

Eind oktober en begin november hebben we in drie online bijeenkomsten met het Sliedrechts bedrijfsleven gesproken over de basis voor de Economische Visie. En over de economische inbreng in de Omgevingsvisie. In november hebben vele ondernemers ook een enquête ingevuld. Alle input hebben we verwerkt in het concept van de Economische Visie.