Financiering

Starten met ondernemen kost geld. En ook voor het uitvoeren van nieuwe plannen heeft u als ondernemer vaak geld nodig. Natuurlijk kunt u voor financiering terecht bij een bank. Maar er zijn meer plekken waar u informatie en ondersteuning kunt krijgen.

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): heeft u geld nodig voor uw bedrijfsplannen? De overheid kan helpen met subsidies, fiscale instrumenten, financiering of investeringen. Bijvoorbeeld als u wilt starten met een bedrijf of wilt uitbreiden. Maar ook als u denkt aan een overname of wanneer u over de grens wilt ondernemen. Op de website van RVO vindt u de mogelijkheden per fase.
  • Qredits: bij Qredits kunt u terecht voor een zakelijke lening. Maar ook voor hulp en ondersteuning via e-learning en coaching.
  • Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ): heeft u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf starten? Of bent u al gestart maar kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Het RBZ biedt begeleiding, coaching en financiële ondersteuning.
  • MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden:  heeft u, als regionale MKB-onderneming in de maritieme of industriële sector, een vernieuwend idee of pilot? En bent u op zoek naar financiering om dit mogelijk te maken? Neem dan contact op met het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden. Het MKB-Katalysatorfonds biedt bijvoorbeeld ondersteuning in de vorm van een kennisvoucher. Of een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een prototype of het doen van een haalbaarheidsonderzoek. Kijk voor meer informatie op www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl.