Inkoop & aanbesteding

Bent u ondernemer en wilt u graag zaken doen met de gemeente Sliedrecht? Hiervoor gelden vaak regels, voor de gemeente én voor ondernemers. Zo besteedt de gemeente Sliedrecht grote opdrachten aan via Tenderned.

De regels voor het aanbesteden van opdrachten staan onder andere in de Aanbestedingswet. Hiermee moet de gemeente rekening houden bij inkoop van producten en diensten.

Kleine opdrachten

Opdrachten met een totale waarde van ongeveer 25.000 euro mag de gemeente zonder aanbesteding inkopen bij één leverancier. Zulke kleine opdrachten geven we vaak aan lokale ondernemers. Denk aan het ontwerpen van folders, foto-opdrachten en de organisatie van grote en kleine evenementen.

Aanbesteding van grote opdrachten

Grotere of terugkerende opdrachten met een hogere waarde dan 25.000 euro moet de gemeente aanbesteden. Dat gaat zo:

 • Voorbereiding: de gemeente bepaalt een aanbestedingsstrategie en stelt een offerteaanvraag op. Natuurlijk moeten we voldoende budget hebben voor de inkoop van het gevraagde.
 • Aanbesteding: we publiceren de aanbesteding op www.tenderned.nl. Als ondernemer kunt u zich via Tenderned laten informeren over voor u interessante aanbestedingen. Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding krijgen alleen de door de gemeente uitgenodigde leveranciers de aanbestedingsstukken.
 • Vragenronde: we stellen de aanbestedingsstukken zorgvuldig op. Toch heeft u misschien vragen. Die kunt u stellen in de vragenronde. Na afloop krijgt u een overzicht van alle vragen en de antwoorden.
 • Offerte: het indienen én beoordelen van uw offerte gaat volgens een vaste methode. Deze staat in de aanbestedingsstukken. Zorg dat uw offerte voldoet aan de eisen (zoals het maximaal aantal pagina's). Hiermee voorkomt u dat u niet mee mag doen aan de aanbesteding.
 • Gunning en opdrachtverlening: na de beoordeling stuurt de gemeente alle partijen een 'gunningsbeslissing'. De winnaar krijgt een voornemen tot gunning, de andere partijen krijgen een afwijzing met uitleg. Dan volgt nog een bezwaartermijn. In die periode kunnen afgewezen partijen bezwaar maken en juridische stappen zetten. Als deze termijn voorbij is zonder bezwaren, verleent de gemeente de opdracht.
 • Contractafspraken: afhankelijk van de opdracht volgt een opdrachtbrief, een bestelling of een contract. Hierin staan voorwaarden en afspraken. De gemeente en de leverancier ondertekenen dit document.
 • Uitvoering en acceptatie: na afloop bekijkt de gemeente of de opdracht is uitgevoerd zoals afgesproken.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden

Voor alle inkopen van de gemeente Sliedrecht geldt het Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden (pdf, 479 kB). We hebben vijf gezamenlijke inkoopdoelen:

 • versterken lokale economie
 • bevorderen sociaal klimaat
 • bijdragen aan duurzaamheidsambities
 • verbeteren bereikbaarheid en verminderen overlast
 •  zekerstellen continuïteit van bedrijfsvoering