Ondernemersloket Drechtsteden

Het Ondernemersloket Drechtsteden is er voor zowel bestaande (zelfstandig) ondernemers als voor nieuwe bedrijven/starters in de Drechtsteden. Het is een samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Ondernemers kunnen bij het Ondernemersloket Drechtsteden terecht voor begeleiding/ondersteuning bij:

  • Het toekomstbestendig maken van de onderneming.
  • Bij- of omscholing of heroriëntatie.
  • Vragen over financiële ondersteuning (BBZ, Tozo).
  • Schuldhulpverlening.
  • Geldproblemen (als gevolg van de coronacrisis).
  • Het opzetten van een onderneming.
  • Advies en ondersteuning bij de bedrijfsvoering.