Leerwerkbedrijf

Werk is voor iedereen belangrijk. Ook als u een beperking hebt. De Participatiewet geeft mensen een steuntje in de rug op de arbeidsmarkt. En helpt u om werk te vinden bij een gewone werkgever of een leerwerkbedrijf.

Kunt u geen betaald werk doen? Soms lukt een 'gewone' baan (nog) niet. Of er is op dit moment nog geen werk voor u. Dan heeft de gemeente Sliedrecht een aantal leerwerkplekken. Hier doet u werkervaring op en komt u (weer) in het werkritme. In Sliedrecht zijn leerwerkplekken bij verschillende leerwerkbedrijven

Voor meer informatie over de Participatiewet en hulp bij het vinden van werk kunt u terecht bij de Sociale Dienst.