Toeslag kinderopvang voor werkende ouders

Werkt u en gaat uw kind dan naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang? Dan kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kinderopvangtoeslag kunt u online aanvragen bij de Belastingdienst. Op deze website vindt u ook meer informatie. En u kunt een proefberekening maken om te zien hoeveel toeslag u krijgt. De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten; u betaalt zelf een eigen bijdrage.

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Heeft u geen werk, maar maakt u wel gebruik van kinderopvang? Dan kunt u soms een tegemoetkoming krijgen in de eigen bijdrage. Bijvoorbeeld omdat u in een re-integratietraject zit. De tegemoetkoming vraagt u aan bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

U kunt een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor kinderopvang bij de SDD aanvragen als u:

  • in een re-integratietraject zit en inkomen krijgt uit Wwb/Ioaw/Ioaz;
  • tussen de 18 en 27 jaar bent en via de SDD bezig bent met het behalen van een startkwalificatie. Dat is een havo- of vwo-diploma of een diploma op mbo-niveau 2;
  • tienermoeder bent (jonger dan 18 jaar) en een opleiding volgt;
  • door sociaal medische redenen tijdelijk opvang nodig heeft voor uw kinderen.

Neem voor het aanvragen van een tegemoetkoming in uw eigen bijdrage contact op met uw vaste contactpersoon bij de SDD. Of bel met de Klantenservice via telefoonnummer (078) 770 89 10.

Let op:

Geef veranderingen in uw woon-, leef- en inkomenssituatie altijd direct door aan de Sociale Dienst Drechtsteden en de Belastingdienst.